THỜI GIAN LÀM VIỆC: 8:00 - 20:00 * Tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày lễ, Tết.X