Khám nội khoa tổng quát sẽ giúp đánh giá tình trạng sức khỏe cu...